Adli Bilişim Eğitimi Kursu

   Değişen dünyanın bize sunduğu en önemli nimetlerden biri de teknoloji. İnternet çağında herkesin online ve erişilebilir olma isteği, siber platformlardan kurdukları iletişim ve geleneksel yaşam deneyimlerinin yerini alan dijital süreç; günlük yaşamdaki güvenlik terimine de yepyeni bir boyut kazandırmış durumda. Hemen her bilginin saklanabildiği ve kimi zaman da güvenlik açığı oluşturduğu bu sanal dünyada, güvenliği sağlayan birçok birim arasında günümüzde Adli Bilişim adı da sıkça duyulmakta. Çevrimiçi her alandan bilgilerin toplanmasını, bilgisayar sistemlerinin denetlenmesini, değerlendirilmesini, dijital her alandan raporlar hazırlanıp saklanmasını sağlayan bu bilim dalı; hukuki süreçlerin önemli bir basamağını oluşturmakta. Pek çok soruşturma ve kovuşturma sürecinde, olaya ilişkin görüntülerin, videoların, metinlerin ve benzeri dijital verilerin paylaşımlarının analizini mümkün kılan Adli Bilişim; tanıkların ve sanıklar tüm bu verileri mahkemeye sunabilmesini sağlamakta. Adli süreçte delil niteliği taşıyan tüm bu sanal verilerin incelenmesi ile pek çok bilişim suçunun ispatı da kolaylıkla sağlanmakta.

 

   Özellikle siber güvenlik konusu ile oldukça yakın bir ilişkisi bulunan Adli Bilişim, suçların araştırılıp tespit edilmesinde en önemli deliller arasında bulunan sayısal dataların ortaya çıkarılmasında da oldukça önemli. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişiler için detaylı bir programa sahip olan Adli Bilişim Eğitimi ise katılımcılarına dijital veri tabanlarında yaşanan güvenlik sorunları, bu sorunların tespiti ve hukuki sürecin yönetilmesine dair uzmanlık derecesinde bilgiler vermekte. Eğitimin sonunda, adli bilimler kategorisi içerisinde yer alan bu alanda adalet sürecine hizmet edebilecek donanıma ulaşacak katılımcılar; yargı organlarına destek olmanın yanı sıra birçok kişi ve kurumla da çalışabilecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan ve sunulan bu uzaktan eğitim süresince siber güvenlik, bilişim hukuku, yazılımlar, adli bilişim teknolojisi, veri inceleme, taşınabilir bellek kopyalama, data oluşturma, saklama ve silme, şifreleme ve şifre çözümü, gizlenmiş dosyaların bulunması, veri kurtarma, iyileştirme ve değerlendirme,  ağ incelemesi, imaj alma, elektronik keşif, Hash Algoritmaları ve benzeri konularda detaylı bilgi sahibi olacak öğrenciler; eğitimin sonunda uluslararası geçerliliği olan bir belge almaya hak kazanacak.

 

   Adli Bilişim Eğitimi günümüz büyük firmaları, holdingleri, kurum ve kuruluşlarının da dikkatini çekmiş durumda. Yetkisiz erişim kontrolü, veri depolanması ve şifrelenmesi, yazılım güvenliği gibi konuların kontrolü ve yönetimi için Adli Bilişim Uzmanlarına ihtiyaç duyan veya çalışanlarına bu eğitimi almaları adına fırsatlar sunan firmalar, artan rekabet ortamında dijital güvenliklerini bu yolla sağlayabileceklerinin bilincine de ulaşmış durumda. Bu açıdan bakıldığında oldukça geniş bir çalışma alanına sahip olan Adli Bilişim Uzmanları, yalnız dijital suçlar hakkında değil, geleneksel suçlar hakkında delil tespit etme, toplama, değerlendirme ve raporlandırma konusunda da yetkili.

   

   Adli Bilişim Uzmanı adaylarının yanı sıra denetçilerin, bilgi güvenliği uzmanlarının, kolluk kuvvetlerinin, siber olaylara müdahaleden sorumlu kişilerin, IT yöneticilerinin, soruşturmacıların, bilgisayar ve telefon ile ilgili teknik servis veya danışma hizmeti veren kişilerin, risk analizi ve kayıp önleme uzmanlarının, akademisyenlerin, müfettişlerin, avukatların, hukuk müşavirlerinin, alanda kariyer yapmak isteyen öğrencilerin ve elbette ki bilişim suçlarına ilgi duyan herkesin katılabileceği bu eğitim; en zorlu dijital güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen herkesi, en kapsamlı bilgilerle donatılmış bir profesyonele dönüştürmeyi amaçlamakta.

 


* C# yazılım dili

* ASP.NET .NET Framework

* ASP.NET MVC CORE

* Flutter

* Dart

* MSSQL Veri tabanı

* HTML5

* CSS3

* JavaScript

* CrytalReports

* NuGet

* WinForms

* WebForms

* WebServices

* Windows Services

ve çok daha fazlası

 

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika