Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile Yasası (Family Law Act) kurallarının çizdiği sınırlar içerisinde verilen danışmanlık hizmeti anlamına gelen Aile Danışmanlığı; evlilik, ayrılık, boşanma, çocuk, mekan değişimi, mali krizler, ebeveynler gibi birçok başlık altında ele alınan sorunların çözülmesine odaklı bir psikolojik destek yöntemi. Aile Danışmanları, tespit edilen problemi çözmek için konuya hiçbir zaman kişisel yaklaşmamakta ve hatta sorun kişisel gözükse bile her zaman aile bütünlüğünü bozmadan çözüm yolunu aramaya özen göstermekte. Diğer danışmanlık modellerinden bu şekilde ayrılabilen Aile Danışmanlığı, seansların başladığı ilk günden itibaren tüm ailenin terapiye katılımını da zorunlu kılmakta. Aile Danışmanlığı Eğitimde ise katılımcılara, çoğu zaman çekirdek ailenin, bazı zamanlarda ise anneanne, babaanne, dede, hala, teyze, amca, dayı gibi diğer aile üyelerinin katıldığı seanslarda; daha sağlıklı bir aile yapısının temellerinin nasıl oluşturulacağı, verilen örneklerle anlatılmakta. Bir bireyin aile içerisinde yaşadığı sorun araştırılırken, tüm aile ile etkileşim sürecinin değerlendirildiği bu terapi yönteminde, aynı zamanda uzun vadede oluşabilecek problemler de tespit edilebilmekte ve çözüme kavuşturulabilmekte. Bu açıdan bakıldığında söylenebilir ki Aile Danışmanlığı Eğitiminin temelinde aile bireylerinin değil, bu bireyler arasındaki ilişkinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği uzman adaylarına öğretilmekte.

 

Eğitimin temel konuları arasında; aile danışmanlığı kuramları, ilk görüşme teknikleri, aile danışmanlığı teknikleri, çocuklarla görüşme teknikleri, psikolojik testler eğitimi, çözüm odaklı terapi ve imago terapi, oyun terapisi eğitimi, cinsel terapi eğitimi, çocuk resimlerinin psikolojik analizi, çocuk istismar ve ihmali ile bu konuda alınacak tedbirler, aile sorunlarının hukuki boyutu ve adli süreci, çocuklarda görülen davranış problemleri, çözümleri ve aile danışmanlığı vaka formülasyonu yer almakta. Toplumun bu en temel yapı taşına, daha sağlam bir zemin hazırlamak adına çalışan Aile Danışmanları; genellikle iletişim, psikoloji ve sosyoloji gibi konularda da uzmanlaşmış kişiler olmakta.

 

Aile Danışmanlığı Kursuna başvuracak kişilerin, içeriğe daha rahat hakim olmaları adına sosyolojik ve psikolojik bilgi temelleri olması beklenmekte; hatta 04.09.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte Aile Danışmanı olabilecek kişilerin sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, tıp ve tıp hemşireliği veya çocuk gelişimi lisans bölümlerinden mezun olmaları veya bu bölümlerin son sınıf öğrencisi olmaları gerekliliği belirtilmekte. Bu kişiler sonradan katılacakları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı Eğitimini başarı ile tamamladıkları takdirde ilgili yerlerde Aile Danışmanlığı hizmeti verebilmekte.

 

Bu eğitim ile Aile Danışmanı olmaya hak kazanan kişiler; çocuk ve ergenlik, aile içi şiddet, travmalar,  vefat sonrası yas süreci, engelli çocuk ve aile ilişkisi gibi konularda danışmanlık hizmeti sunabilmekte. Başarılı bir Aile Danışmanlığı Eğitimi sonucunda bireyler; özel aile danışmanlığı merkezi açabilmekte veya mevcut özel bir merkezde, belediyelerin kadın ve aile sağlığı merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın rehabilitasyon merkezlerinde, kamuda ve Adalet Bakanlığı’nın aile mahkemelerinde bilirkişi danışman unvanı ile çalışabilmekte.