Bilgisayar İşletmenliği Kursu

 

Dijital çağın olmazsa olmazlarından bilgisayar; hem iş hem de özel yaşamın her anında insan hayatında yerini almış durumda. Her yaş ve meslek grubundan insanın hayatını kolaylaştıran ve en önemlisi insanların güncelliğini korumasını sağlayan bilgisayarlar, kullanım çeşitlilikleriyle de önem arz etmekte. Hemen herkesin bilgisayar kullanımına dair bilgi sahibi olması, maalesef ki çoğu zaman kariyer hayatında bunu belgeleyememeleri nedeniyle kabul görmeyen bir durum haline gelmekte. Tam bu noktada söz edilmesi gereken Bilgisayar İşletmenliği, bireylerin temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olduğunu ve gerekli bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabildiklerini onaylayan oldukça önemli bir sertifika. Bilgisayar İşletmenliği Kursu ile katılımcılar, hem bilmedikleri temel bilgisayar programları hakkında bilgi sahibi olabilmekte hem de kullanım deneyimleri sürecinde mevcut bilgilerini test edebilmekte. Verimli bir çalışma sürecinin günümüzde ilk aşamalarından biri sayılabilecek Bilgisayar İşletmenliği, başta bilgi işlem personeli olmak üzere her birimden çalışanın yeterli derecede bilgi sahibi olması gereken bir konu.

 

Bugün, en alt kademeli meslek gruplarında bile adaylardan temel bilgisayar programlarını etkin kullanıyor olması beklenmekte. Bunun yanında Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 246 sayılı maddesi gereğince istihdamı sağlanacak kişilerin, kurum veya özel sektörde çalışabilmeleri için meslekî ve teknik orta öğretim diploması, kalfalık veya ustalık belgesi ile sertifikayla kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekmekte. Üstelik iş yeri sahiplerinin de bu belgeleri, istihdamı gerçekleştirilecek kişilerden talep etme zorunluluğu bulunmakta. Bilgisayar İşletmenliği Kursu; bu gereksinimler ışığında uzaktan eğitim ile tamamlanan bir kurs niteliğinde olmanın yanı sıra, kurs bitiminde başarı gösteren katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika almaları adına da oldukça avantajlı.

 

Bakıldığında herkesin sahip olması gereken temel bilgisayar kullanım bilgilerini içeren bir konu olarak kabul edilse de Bilgisayar İşletmenliği aynı zamanda başlı başına bir meslek. Bilgisayar ile ilgili tüm yazılımsal ve donanımsal sorunları çözmekle görevli olan Bilgisayar İşletmeninin; yazım, tablo ve sunum programlarına profesyonel derecede hakim olması, gerekli dosyaların dijital ortama aktarımını sağlaması, Office programlarının yanı sıra bağlı bulunduğu işletme, kurum veya kuruluşun internet sitesi ile ilgili bir takım işlerden sorumlu olması da beklenmekte.

 

Uzaktan Bilgisayar İşletmenliği Kursu, katılımcılarına bilgisayara giriş ve genel donanım bilgisinin yanı sıra Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ve internet uygulamaları hakkında yeterlilik kazandırmakta. Bu eğitimle birlikte sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, Microsoft Office programları aracılığı ile belge düzenleyebilmekte, sayısal hesaplamalar yapabilmekte ve sunumlar hazırlayabilmekte. Özellikle KPSS puanı ile atanmayı hedefleyen öğrenciler için de bir ön koşul olan Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, ister kamuda ister özel sektörde çalışan herkesin ilk mülakatta rakiplerinden bir adım önde olmasını da sağlamakta. Teknolojinin gelişmesi ve bilgisayar bilimlerine uygun standartta çalışma ortamlarının hazırlanması ile eğitimin, iş yaşamının ve sosyal yaşamın temel taşlarından olan bilgisayarın bir bakıma dijital dosyalama özelliği de Bilgisayar İşletmenliği Kursu içeriğinde yer alan bilgiler dahilinde, üzerinde en çok durulan konu. Yalnızca bilgisayar sistem ve programlarının iyi derecede kullanılması değil, aynı zamanda bu süreçte güvenliğin sağlanması da kurs süresince öğrencilere öğretilen bilgiler içerisinde. Kısaca; bulunduğu şirket ya da kurumun bilgi işlem kapsamında yer alan tüm veri oluşturma, aktarma, sorun tespit etme ve çözme süreci, Bilgisayar İşletmeninin iş tanımı içerisinde yer almakta.

 


Bilgisayar İşletmenliği Sertifika kursuna katılarak,

  • Bilgisayar hakkında genel donanım bilgisini öğrenecek,

  • Bilgisayarı genel olarak kullanıp dokümanlar oluşturabilecek,

  • Microsoft Word programı ile belgeler düzenleyip çalışabilecek,

  • Microsoft Excel programı ile sayısal hesaplamalar yapabilecek,

  • Microsoft PowerPoint ile sunumlar hazırlayıp sunabilecek,

  • Internet Explorer ile, sosyal medya, mail ve internet hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

​Bilgisayar işletmenlik kursuna katılarak; iş yerinizde veya günlük hayatınızda bilgisayarı daha etkin kullanmanın yanı sıra “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246” sayılı kanun gereği kurum veya özel sektörde geçerli olan,

İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Maddesi için gerekli olan belgeyi alabilirsiniz.

 

Bilgisayar İşletmenliği Kursu Sertifika programımız toplam 160 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

* Bilgisayara Giriş

Giriş derslerimiz sıfır düzeyden başlar. Bilgisayarın parçaları ( donanım ) ve bilgisayar programları ( yazılım ) ile ilgili bilgi verilir.


* Genel Donanım Bilgisi

Donanım derslerimizde en temel düzeyde bilgisayarın donanımları konuları ele alınmaktadır.

* Windows işletim sistemi

Windows işletim sisteminde dosya ve klasör üzerinde çalışılır. Dosya veya klasöre ad verme, adını değiştirme, silme, gizleme, diske veya flash diske kopyalama, disk ya da flash diskte dosya veya klasör arama gibi temel işlemlerin nasıl yapılacağı bu derste öğretilir.

 

* Microsoft Word 

Word kelime işlemci bir programdır. Word’de yazı nasıl yazılır, düz ve sütunlu yazı yazma, yazılanı düzenleme, yazıya resim ekleme, yazıcıdan çıktı alma, mail olarak gönderme gibi günlük hayatta sürekli kullanacağınız konular işlenir.


* Microsoft Excel 

Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç; çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplarımızı yapmak, tablolarımızdaki sayısal verileri grafiğe çevirmektir. Excel ile karmaşık hesaplamalar yapmak, tablolar oluşturmak, grafikler çizimleri gibi konular işlenmektedir.


* Microsoft PowerPoint

PowerPoint bir sunu (slayt) programıdır. PowerPoint ile yazılara ve resimlere hareket vererek yapılacak olan sunum ve tanıtımlarınızın daha etkili olması sağlanır. PowerPoint derslerinde sunumlar hazırlanarak, programın tüm özellikleri tanıtılır.

* İnternet uygulamaları

Elektronik posta adresi almak, e-mail yazıp göndermek, herhangi bir adrese dosya, resim, video gönderme gibi internet ile ilgili temel kullanımlar.

* Bilgisayar İşletmenliği Kursuna Kimler Katılmalı?

Bilgisayar İşletmenliği Kursu, bilgisayar eğitiminin başlangıcı olarak düşünülmektedir. Bu kursa, bilgisayar kullanmayı daha önce öğrenmemiş olanlar, kendini ilerletmek isteyenler,  Kamu ve Özel kurumlara başvuru ( KPSS, Görevde Yükselme, vb. ) için gerekli Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) Onaylı Sertifikayı almak isteyenler katılmaktadır.

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika