Boğumlama Eğitimi

Boğumlanma olarak da bilinen boğumlama, diksiyon ve etkili konuşma sanatının oldukça önemli bir bölümünü oluşturmakta. Ünsüz harflerin seslendirilmesi olarak tanımlanabilecek boğumlama; tam olarak bir cümlenin başında sonuna kadar sessiz harflerin keskin ve anlaşılır bir şekilde, doğru ses yüksekliği ve vurgulamalar eşliğinde söylenmesi anlamına gelmekte. Başlıca boğumlama kusurlarının anlatıldığı ve giderildiği Boğumlama Eğitiminde, katılımcıların doğru ve anlaşılır konuşmaları amaçlanmakta. En yaygın boğumlama hatalarından başlayarak en nadir görülen boğumlama kusurlarına kadar tüm sürecin detaylandırılarak katılımcılara aktarıldığı Boğumlama Eğitiminde aynı zamanda ses bozuklukları üzerine çalışmalar da sunulmakta.

 

Konuşmanın kalitesi açısından hayatın her alanında dikkat edilmesi gereken bir konu olan boğumlama ile ilgili sorunların genellikle ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığı ve uzmanlar yardımı ile düzeltilebileceği bilinmekte. Bunun yanı sıra tamamen psikolojik nedenlerle de boğumlama kusurları gerçekleşmekte. Yaş, eğitim, meslek fark etmeksizin herkeste görülebilen bu sorunun giderilmesi hedeflenen eğitimin sonunda, normalden daha hızlı veya daha yavaş konuşan kişilerin daha anlaşılabilir konuşmaları da mümkün olmakta. İyi bir boğumlama olmadan söylenen kelimelerin anlaşılamayacağını vurgulayan uzmanlar, doğru ve yeterli bir eğitim ile boğumlama sorunlarının önüne geçilebileceğinin altını çizmekte. Konusu ne olursa olsun dinleyiciyi ikna etme ve etkileme çabası içerisinde olan bir konuşmacının yaşayacağı problemler, etkili konuşamaması dışında pek çok olumsuz imaj çizmesine de zemin hazırlamakta. Tam da bu nedenle her bireyin etkili, anlaşılır ve doğru bir biçimde konuşması, bireysel ya da toplumsal iletişim süreci için oldukça önemli.

 

Boğumlama Eğitiminde temel olarak yedi boğumlama hatasının üzerinde durulmakta. Gevşeklik, Gılama, Islıklama, Değiştirme, Yerleştirme, Ağır Boğumlama ve Hızlı Boğumlama olarak adlandırılan bu hatalar; bireylerin söylediklerinin tam ve doğru olarak anlaşılmamasına neden olmakta. Güçsüz çene kasları ve tembellik kaynaklı ses ve hecelerin yayılarak söylenmesi anlamına gelen Gevşeklik, ünsüz harfin (genellikle r) gırtlaktan söylenmesi anlamına gelen Gılama, ünsüz harfin (genellikle s) dişlerin arasından ıslık çalar gibi sert bir şekilde çıkarılması anlamına gelen Islıklama,  kelimenin içerisindeki bir ünsüz harfin yanlış bir ünsüz harf ile değiştirilmesi anlamına gelen Değiştirme, kelime içerisinde olmaması gereken bir ünsüz harfin (genellikle y) eklenmesi anlamına gelen Yerleştirme, sözcük hecelerinin gereksiz yere uzatılması anlamına gelen Ağır Boğumlama ve hızlı söylenmesinden ötürü sözcüğün anlaşılmaması anlamına gelen Hızlı Boğumlama, etkili konuşmanın gerçekleşmemesine neden olan ciddi nedenlerden. Dinleyicinin dikkatinin dağılmasına, konudan uzaklaşmasına ve hatta konuşmacıya antipati beslemesine neden olan bu hatalara, sözlü iletişim kuran herkesin dikkat etmesi gerekmekte.

 

Profesyonel eğitmenler tarafından kurs süresince sunulan doğru boğumlama ve boğumlamaya yardımcı artikülatör kasların çalışması için yapılan uygulama teknikleri ile gevşeme, duruş, nefes, diyafram kullanımı, tonlama, vurgu çalışmaları; katılımcıların etkili konuşma konusunda yeterlilik kazanmalarını sağlamakta. Sesin fiziksel boyutunu oluşturan diksiyon eğitiminin de oldukça önemli bir başlığı olan Boğumlama Eğitimi, tekerleme ve ses tekrarıyla da desteklenmekte.