İş Hayatında Bilinmesi Gereken Görgü Kuralları

İlk kez Fransa’da ortaya çıkan ve toplum içerisindeki ilişkilerin düzenlenmesinde büyük rol oynayan görgü kuralları, farklılık göstermekle birlikte aslında en ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara kadar uzanan geniş bir tarihe sahiptir. Özellikle sosyal ve kültürel değişkenlerden birebir etkilenen görgü kuralları, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun geleneğini ve bakış açısını da yansıtabilmektedir. Hayatın her alanında yer alan bu kurallar, iş hayatının da vazgeçilmezidir. Özellikle çok çalışanlı büyük firmalar başta olmak üzere iş hayatının her alanında, en alt kademeden en üst kademeye kadar herkesin uyması beklenen kurallar, modern yaşamın aslında en değerli parçasıdır. Herhangi bir yerde yazılı olarak bulunmayan, yasalar aracılığı ile korunmayan; ancak sosyal hayat içerisinde herkesin uyma konusunda sorumlu olduğu görgü kuralları, kişilerin bulundukları ortamlarda ve karşılaştıkları farklı durumlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini de belirlemektedir.

Görgü kurallarına uymama durumu, hukuki bir yaptırım oluşturmasa bile sosyal çevrede hoş karşılanmayacağı nedenle kişinin dışlanmasına neden olabilmektedir. Bir iş toplantısında, mesleki bir etkinlikte, iş yemeğinde, resmi bir törende veya iş yerinde geçen her zamanda uyulması beklenen bu kurallar; düzeni, eşitliği, saygı çerçevesini ve ilişkilerdeki sınırları da belirlemektedir. Hem bireysel hem de toplumsal gelişimin ve uygarlığın bir göstergesi sayılan görgü kuralları, herhangi bir kriz ortamında sorunun medeni, hızlı ve çatışmadan uzak biçimde çözülmesine de olanak sağlamaktadır. Olgun davranışlar sergilemek, bunun için çaba göstermek, saygılı olmak, olaylara ve kişilere iyimser ve hoşgörülü yaklaşmak, eleştirel düşünce biçimini doğru şekilde ve sınırları aşmadan kullanmak, kibar ve güvenilir olmak, insanların rahatsız olabileceği davranışlardan uzak durmak, özür dileyebilmek ve teşekkür edebilmek, izin istemek, başkalarının özgürlük alanlarını ihlal etmemek ve benzeri birçok maddesi bulunan görgü kurallarının yalnızca iş yaşamı için de oldukça önem taşıyan adımlarından söz etmek mümkündür. Rahat, huzurlu ve keyifli bir çalışma ortamının temelini oluşturan bu kurallar ile iş ortamındaki uyumu desteklemek de daha kolay olmaktadır.

Öncelikle ister sizden büyük isterse küçük olsun, birlikte çalıştığınız her yaştan ve statüden insana “bey” ve “hanım” kalıpları ile hitap etmeniz önemlidir. Bu sesleniş hem aranızdaki mesafeyi koruyacak hem de saygılı yapınızı karşı tarafa gösterecektir. Çok yüksek sesle konuşmamak, hararetli tartışmalardan kaçınmak, insanları rahatsız eden sesler çıkarmamak ve konuşurken kelime seçimleri konusunda özenli davranmak da yine iş hayatındaki görgü kuralları açısından dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Kişilerarası ilişkilerde, samimiyet ve laubalilik arasındaki o ince çizgiye dikkat etmek de gerekir. İş hayatında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan bu durum, insanlar arasında olması gereken saygıyı da olumsuz etkileyebilmektedir. Hatır sormak, selam vermek, güler yüzlü ve yardımsever olmak da işyerinde çalışanlardan beklenen görgü kuralları arasındadır.

İşyerine ait olan eylemler, kişisel etkinliklerden her zaman için ayrılmalıdır. Örneğin, özel bir görüşme için iş telefonu kullanılmamalıdır. Uyarılması gereken bir kişi olduğunda, bunu herkesin önünde yapmaktansa; baş başa yapmak tercih edilmelidir. Müsaade istemeden kimsenin odasına girilmemeli, ona zimmetli eşyalar kullanılmamalı, yazılı veya dijital belgeleri karıştırılmamalıdır. İşleri eksiksiz ve zamanında teslim etmek de hem kariyer gelişiminiz bakımından hem de görgü kuralları bakımından öncelik vermeniz gereken bir konudur. Bunun yanında toplantılara vaktinde katılmak, toplantı sırasında başka şeylerle meşgul olmamak, toplantı yapılan kişiler ile saygılı ve içten bir iletişimde bulunmak ve her an şirket kurallarına bağlı kalmak da bu kurallar içerisinde yer almaktadır. Giyime, temizliğe ve bakıma özen göstermek ise görgü kurallarının yanı sıra işyerindeki saygınlığı da arttıran detaylardır. Ne kadar yakın olunursa olunsun özellikle işyeri sınırları içerisinde çalışma arkadaşları ile şakalaşmamak, duruş ve oturuş biçimlerine dikkat etmek ve ağırbaşlı bir tutum izlemek de bu etik kuralları uygularken bilmeniz gereken maddeler arasında yer almaktadır.

 


Kariyer yolculuğunuzda daha tecrübeli daha donanımlı bir birey olmak ister misiniz? Kariyer Yönetimi Eğitimi ile kendi kariyer yolunuzu nasıl yönetmeniz gerektiğini ve başarılı bir kariyer için ne gibi yollar izlemeniz gerektiğini öğreneceksiniz.

 

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika