İş Hayatında İnsan Kaynaklarının Rolü

Genel tanımı ile bir kurumun sunduğu ürün ve hizmetleri en doğru biçimde ve en doğru zamanda müşteriye aktarabilmesi adına ihtiyaç duyduğu insan gücünün karşılanması, çalışanların motivasyonu, çalışma biçimlerinin ve performanslarının kontrolü, iyileştirilmesi, kısaca bir iş yerinde insana dair her sürecin doğru yönetilmesi ile ilgilenen departman olarak açıklanabilen İnsan Kaynakları, iş hayatının da olmazsa olmazıdır. Aslında işin her aşamasında insana ve insan gücüne yapılan yatırımın önemini vurgulayan İnsan Kaynakları konusunda bilinçli adımlar atan her firmanın, rakiplerine oranla daha başarılı ve kazançlı işlere imza attıkları ise bilinen bir gerçektir. Organizasyon kültürü içerisinde her kurumun temel amacı kar elde etmektir; bunu mümkün kılan en temel değer ise insan gücüdür. Dolayısıyla bir işyerinde insana yapılan her yatırım; hizmetin veya ürünün kalitesini, sunumunu, satışını ve tüm pazarlama sürecini doğrudan ve olumlu bir şekilde etkilemektedir.

Bir firmanın, kurumun, kuruluşun vizyon ve misyonuna bağlı kalarak çalışmalarına devam eden İnsan Kaynakları birimi yalnızca bordro ve özlük işlerinden değil; aynı zamanda personelin adaptasyonundan, memnuniyetinden, verimliliğinden, aidiyet duygusundan, satış stratejilerinden, hizmet portföyünün gelişmesinden, iş tanımlarının netleştirilmesinden, firmaya değer katacak adımların atılmasından, kriz yönetiminden, daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasından ve çok daha fazlasından sorumludur. Bu açıdan bakıldığında, bir markayı kurumsal hale getiren omurgada oldukça önemli bir yere sahip olan İnsan Kaynaklarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda kurumsal birtakım organizasyonların düzenlenmesi, sosyal aktivitelerin planlanması ya da şirket içerisinde etkinlikleri yürütülmesi işleri de çoğu kez İnsan Kaynakları departmanının sorumluluğundadır.

Tarihsel açıdan bakıldığında, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ve ilk kez 19. yüzyılın sonlarında tam olarak kabul gören İnsan Kaynakları birimlerine en büyük örnek; 1890’larda NCR Corporation’ın kurduğu personel ofisleridir. Zamanla personel yönetimi olarak gelişen bu adım ile kalifiye personel bulma arayışının ilk modeli de ortaya çıkmıştır. 1912 yılında Amerikalı mühendis ve iktisatçı Frederick Winslow Taylor tarafından ortaya atılmış bir iş yönetim modeli olan Taylorizm ile bugünkü bilimsel yöntemin temelinin oluşturulduğu İnsan Kaynakları; o yıllardan bugüne dek gelişerek, günümüzdeki modern ve geniş yelpazeli tanımına kavuşmuştur. Taylor’ın iş tatmini ve insani ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayan bu temel modeli sonrasında gelişmiş ve asıl önemli konu olan insan ilişkileri boyutunu da kazanmıştır. Bu gelişime imza atan isim ise Maslow’un insan ihtiyaçları hiyerarşisi ışığında çalışan ünlü psikolog John Broadus Watson olmuştur. Tüm bu sürece ve tanımlara bakıldığında İnsan Kaynaklarının, iş hayatı için vazgeçilmez bir altın anahtar olduğu da kabul edilmelidir.

Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını gözeten, mevcut yeteneklerini maksimum derecede kullanmalarına olanak sağlayan, şirkete uzun vadeli kazanımlarda bulunmaları adına pusula görevi gören, kendilerini geliştirebilecekleri etkinlik ve programlar planlayan, iş analizlerinden sorumlu olan, ücretlendirme ile ilgili süreci yöneten, şirkete dair tüm kaynakların optimum şekilde kullanılmasına destek olan ve kurum içi güven ortamının oluşması adına gerekli tüm çalışmaları yapan bu departman; çalışma politikası açısından da yönetim ve eleman arasında köprü sağlaması nedeniyle önemlidir.

 


Kariyer; Uzmanlaşmak başarı ile doğru orantılı olarak yükselen bir grafiktir. Her başarı ‘’sürdürülebilir’’ olduğu sürece başarıdır. Özellikle firmaların, şirketlerin sürdürülebilir başarıları son derece önemlidir ve bu durum İnsan Kaynakları Uzmanlığı ile mümkündür. Bu anlamda İnsan kaynakları departmanı bir şirketin en önemli ve gerekli birimidir. Büyük bir şirket olmak, marka olmak, insan odaklı düşünebilmekle, sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olmakla mümkündür.

 

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika