İşaret Dili Tercümanlığı Kursu

Engelli bireylerin toplumda diğer insanlar ile eşit şartlarda yaşayabilmesi adına günümüzde pek çok çalışma yapılmakta. Özel yollar, geliştirilmiş iletişim ve sunum araçları, özel taşıtlar gibi örnekler bu çalışmaların başlıcaları.  Yalnız ailesinde veya yakınında bir engel olanların değil, toplumun her kesiminden insanın fikir sahibi olması ve hatta bilinçlenmesi gereken bu konuda, alanlara göre bir takım profesyonel girişimler de yapılmış durumda. Bunların içerisinde en çok dikkat çekenlerden biri de işaret dili. Son dönemlerde başta televizyon kanalları olmak üzere hemen her yerde sıkça rastladığımız işaret dili, aynı zamanda uzmanlaşılabilecek de bir meslek. İşaret Dili Uzmanı ya da İşaret Dili Tercümanı olarak bilinen profesyoneller, derecelerine göre konuşma ve işitme engelli bireylere hizmetler sunmakta. Tam da bu noktada dikkat çeken İşaret Dili Tercümanlığı Kursu ise katılımcılarının, işitme engeli bulunan bireyler ile tercümanlık derecesinde iletişim kurabilmeyi öğrenmesini amaçlamakta.

 

İşitme engelli bireylerin Türkiye’de kullandığı işaret dili, TİD kısaltmasıyla da bilinen Türk İşaret Dili olarak adlandırılmakta. Ülkelere göre farklılık gösteren işaret diline, özellikle uzaktan eğitim sistemlerinin gelişmesi ile ilgi bir hayli artmış durumda. Yalnızca kamu veya özel sektör içerisindeki bu alanlarda çalışmak isteyenlerin değil, işitme engelliler ile sağlıklı iletişim kurmak isteyenlerin de katılabileceği İşaret Dili Tercümanlığı Kursu; kavramların, eklerin, zamanların, hazırlıklı veya hazırlıksız konuşma biçimlerinin ve işaret diline dair her şeyin detaylandırılarak öğretildiği oldukça etkili bir eğitim sürecini içermekte. Eğitimin sonunda katılımcılar; özel eğitim merkezlerinde ya da halk eğitim merkezlerinde eğitmen olabilmekte, noter ve benzeri kurumlarda yeminli tercüman olarak çalışabilmekte, adli davalarda bilirkişilik yapabilmekte ve bazı dernek, etkinlik, program ya da projelerde İşaret Dili Tercümanı olarak görev alabilmekte. Ek olarak aranan niteliklere uygun bulundukları takdirde bu kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kapsamında yapılan sınavlar ile İşaret Dili Tercümanı olarak kamuda da çalışabilmekte.

 

Tüm bu sürece dahil olmak ve İşaret Dili Tercümanlığı Kursuna katılmak için belirtilen şartlara uyulması ise zorunlu tutulmakta. Her şeyde önce kursa başvuru yapacak kişinin, Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2. maddesi kapsamında yer alan İşaret Dili Sertifikası olması gerekli. Bununla birlikte ön lisans veya lisans mezunu olma şartı aranan bu kursa; ancak işitme engelliler ile iletişim kurabilecek zihinsel ve bedensel yeterliliğe sahip kişilerin katılması kabul edilmekte. Kurs bitiminde uluslararası geçerliliği olan, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika almaya hak kazanan başarılı kursiyerler, bu sertifika ile başta televizyon kanalları olmak üzere birçok kurumda veya organizasyonda tercümanlık yapma şansını yakalamakta. Bunun yanında sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatan yeminli tercümanlar da Yeminli İşaret Dili Tercümanlığı yapabilmekte.

İster devlette ister kamuda ya da özel sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye personel sayısının arttırılması ve engelli bireylerin topluma kazandırılması sürecinde sorumluluk alacak profesyonellerin yetiştirilmesi hedefleri ile özenle hazırlanan İşaret Dili Tercümanlığı Kursu; Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın devamlı kontrol ve denetiminde, uzman eğitmenlerce sunulmakta.


 
İşaret dili tercümanlığı eğitimi çeşitli teknik ve yöntemler ile kursiyerlerin işaret dilini günlük olarak kullanabilecek kadar ilerlemesini sağlamayı hedefleyen bir dizi eğlenceli eğitim programından oluşmaktadır. Yaratıcı şekilde öğrenilen işaret dili kalıcı olarak öğrenilmiş olur.
 
 
 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika