Jest ve Mimikler Eğitimi

 

Beden dilinin bir bölümünü oluşturan Jest ve Mimikler, pandomim sanatının dışında günlük yaşamın hemen her alanında da önem taşımakta. Jest ve Mimiklerin doğru yorumlanması ile sözsüz iletişim sürecinde oldukça sağlıklı veriler elde etmek mümkün. Bu anlayış ile uzman eğitimciler tarafından hazırlanan Jest ve Mimikler Eğitiminde; bireylerin sözlü iletişime oranla duygu ve düşüncelerini nasıl yansıttıkları, hareketlerinin nasıl yorumlanabileceği, hangi hareketin ne anlama geldiği ve dahası anlatılmakta. Anlamları bakımından birbirine oldukça yakın görünse de Jestler ve Mimikler bedenin farklı noktalarını işaret etmeleri nedeniyle kategorize olmuş durumda. Bir duygu veya düşünceyi eller, kollar, ayaklar veya baş hareketleri ile tamamlama eylemi anlamına gelen Jest; bunların yanında parmakların, bacakların ve vücudun belli bölgelerinin hareketlerini de içermekte. Heyecan, aksiyon, duygu, taklit, işaret, yer ve durum belirtimi, şekil, boyut, sayı ve hareket belirtimi olarak sıralayabileceğimiz Jest türleri; bireyler arasında gerçekleşen iletişimde önemli bir fonksiyona sahip. Tıpkı bir tiyatro sahnesinde, oyuncunun seyirci üzerindeki etkisini arttırması ve cümlelerini desteklemesi amacı ile Jest ve Mimiklerini kullanması gibi günlük hayatta hepimizin kullandığı Jest ve Mimikler de mevcut.

 

Yunanca “mimesis” kelimesinden türeyen ve tam Türkçe karşılığı “taklit” olarak çevrilen Mimik ise yine bir duygu veya düşüncenin ağız, göz, kaş gibi yüz hareketleri ile desteklenerek karşı tarafa aktarılması anlamına gelmekte. Üzüntü, tiksinti, şaşkınlık, mutluluk, korku ve kızgınlık gibi duyguları olduğu gibi yansıtan Mimikler, kimi zaman kelimelerden çok daha fazla şey anlatmakta. Özellikle hitabet sanatının ayrılmaz bir parçası olan Jest ve Mimikler, doğru ve etkili iletişimin de olmazsa olmazlarından. Sessiz sinema oyunu ve hatta Charlie Chaplin denildiğinde herkesin gözünde canlanan Jest ve Mimikler; her yörede, kültürde ve hatta her çağda farklı anlamlara gelebilmekte. Alnı kırıştırmak, hızlı göz kırpmak veya hiç kırpmadan sabit bakmak, burun deliklerini şişirmek, başı aşağı yukarı sallamak veya eli kalbe götürmek gibi örneklendirilebilecek bu hareketler; farklı zamanlarda, farklı şekillerde yorumlanabilmekte.

 

Sözlü iletişimi destekleyen, sözsüz iletişimin ise gerçekleşmesini sağlayan Jest ve Mimikler, insanlara verilmek istenilen mesajın işitsel olduğu kadar görsel olarak da akılda kalmasını sağlamakta. Yoğun iş temposuna sahip bireylerin, vücut dili konusunda uzmanlaşmak isteyenlerin, öğretmenlerin, sanatçıların, oyuncuların, siyasetçilerin, güvenlik güçlerinin ve daha pek çok insanın katılması yararlı bulunan Jest ve Mimikler Eğitimi; etkili iletişim stratejileri, beden dili ve hatta doğru ve etkili konuşma başlıklarıyla da beslenerek profesyoneller tarafından özenle hazırlanmakta ve sunulmakta. Tüm bunların yanı sıra işaret dili ile iletişim kurabilen birçok insanın kendilerini anlatmak veya karşı tarafı anlamak adına Jest ve Mimikleri kullanıyor olması da bu konu hakkında fikir sahibi olmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermekte.

Jest ve Mimikler Eğitimi, uzaktan eğitim sistemi içerisinde oldukça detaylı ve keyifli bir şekilde verilebilmekte. Eğitimi tamamlayan ve başarılı olan katılımcıların uluslararası geçerliliği olan bir sertifika almaya hak kazanacağı bu eğitimde; iletişim süreçlerinin daha verimli ve anlaşılır bir hale getirilmesi, bireylerin kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımaları adına ipuçlarının aktarılması ve elbette ki Jest ve Mimiklerin anlamının, çeşitlerinin, kullanım alanlarının ve doğru veya yanlış kullanımlarının öğretilmesi amaçlanmakta.

 


Kişilerin yüz, mimik, jest, koku, ses ve anatomik özellikleriyle beraber beden dillerini de belirli yöntemler kullanarak anlamak adına yüz okuma eğitimi verilmektedir. Kişilerin; karakterini, anlık duygularını, relektif davranışlarını anlamamıza yardımcı olan bu sertifika programı Uluslararası onaylıdır.

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika