Kuantum Koçluğu Eğitimi

Yaşadığımız evrende bizler de dahil olmak üzere her şey aslında bir enerjiden ibaret. Öyle ki insanlar da bu evren içerisinde yer alan bir mikrokozmozu oluşturmakta. İnsanın bu denli muhteşem, eşsiz ve bir o kadar da karışık yapısını bugüne dek en iyi açıklayabilen bilim ise Kuantum Fiziği adını almakta. Maddenin katı olduğunu ve en küçük madde biriminin atom olduğunu savunan klasik fizik kurallarının aksine; 1900’lü yıllarda Max Plank’in ilk adımını attığı Kuantum Fiziği,  evrendeki her şeyin bir enerjiden oluştuğunu ve hatta klasik fizikte adı geçen katı maddenin dahi sıkıştırılmış bir enerji olduğunu kanıtlamakta. Bu anlayıştan yola çıkarak Kuantum, bilimin ve kişisel gelişimin her alanında adından söz ettirmekte. En yoğun enerji çeşidi olan düşünsel enerjinin temel alındığını Kuantum Koçluğu, bireylerin olmak veya sahip olmak istedikleri her şeyi potansiyeller denizi içerisinden uygun titreşimler ile ayırarak kendi yaşamlarına çekme sürecini konu alan bir koçluk yöntemi. Herkesçe bilinen kişisel gelişim modellerinin dışında ele alınan, birlik bilincinin ve varoluşun özündeki gerçekliğin farkındalık boyutunda kavranmasını sağlayan Kuantum Koçluğu; insanın, doğru enerji kullanımı ile birçok mucizeye imza atabileceğini, hayatını istekleri doğrultusunda yönlendirebileceğini ve evrendeki gerçek kişiliği ile tanışıp, gerçek amacını hatırlayabileceği bir sistem. Bu sistemin nasıl uygulanacağına dair pratiklerin, tekniklerin ve detaylı bilgilerin aktarıldığı Kuantum Koçluğu Eğitimi ise tüm katılımcıların benlik, alt bilinç, üst bilinç, enerji ve çekim yasası ile tanıştıkları bir sertifika programı.

 

Özgür yaşamanın yalnız fiziksel değil, ruhsal bir süreç olduğunu da vurgulayan Kuantum Koçluğu Eğitimi; katılımcıların amaçları, planları ve hayalleri doğrultusunda motive olmaları ve aynı teknikler ile çevrelerine de koçluk yapabilecek yetkinliği kazanmalarını sağlayan keyifli bir eğitim. İnsanı evrenin bir prototipi olarak ele alan Kuantun, evrendeki her şeyin birbiri ile bağlantısı olduğunu savunurken; Kuantum Koçluğu ise bu anlayıştan yola çıkarak deneyimlenen hayat tecrübelerinde bilinçli bir tercih yapmak ve bu tercihleri hayata kolayca geçirmek için gerekli olan tüm tekniklerin bir araya getirildiği bir sistemden oluşmakta. Kendi hayatımızın senaryosunu dilediğimiz an ve dilediğimiz şekilde yeniden yazabileceğimizi savunan Kuantum Koçluğu, evrenin zekasına ve işleyiş biçimine sabırla güvenmemiz gerektiğini de her daim vurgulamakta. Bu süreci gerçekleştirecek sihirli değnek ise Kuantum Koçunun elinde.

 

Kuantum Koçluğu Eğitiminde uzman eğitmenler; katılımcılara Kuantum Felsefesi, NLP, alfa frekansı, çapalama, bilinç düzeyi, imajinasyon tekniği, bilinçaltı, üst bilinç, blokaj çözümü, EFT, metafor oluşturma, Deksha Tekniği, Kuantum Nefes ve benzeri pek çok konu hakkında profesyonel düzeyde bilgiler sunmakta. Bu detaylı eğitimle birlikte katılımcılar, hem bu sistemin ne olduğunu hem de Kuantum Koçluğunun nasıl yapıldığını tam anlamıyla öğrenmekte. Kendi hayatlarının ya da danışanlarının hayatlarının yeniden inşasında vazgeçilmez bir pusula olan Kuantum Koçları, koşuşturmalı dünya yaşamı içerisinde unutulan kutsal gerçekliğin yeniden hatırlanmasını ve negatif inanç kalıplarının yok edilmesini de sağlamakta.

 

Başta insanı ve pozitif yaşamı seven, sağlıklı bir enerji çekim alanı oluşturmak isteyen, hayat çizgisini yeniden ve daha olumlu bir yapıda kurgulamak isteyenlere yardımcı olmayı amaçlayan, evrenin hizmet şeklini anlayan ve profesyonel bir şekilde diğer insanlara da anlatmak isteyen herkesin katılabileceği Kuantum Koçluğu Eğitimi; bugüne kadar üzerinde çalışılan pek çok fizik ve varoluş genellemelerinin de ötesinde, gerçek evrenin farklı boyutlarının keşfedilmesini sağlamakta. Kuantum uygulayıcısı olmak için gerekli tüm bilgileri, teknikleri, uygulama biçimlerini ve uzmanlıkları sunan bu uzaktan eğitim programında başarı sağlayan katılımcılar, kurs sonunda uluslararası geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı bir sertifika alma hakkını da kazanmakta.

 


 
Kuantum yaşam koçluğuna gelen kişiler net hedefleri olmayan, bunun yanında geçmişten kurtulamayan, özgürleşemeyen kişilerdir. Kuantum Yaşam Koçluğu bizim bu durumdaki danışanlarımıza uyguladığımız bir yöntemdir. Kuantum yaşam koçluğu ile bize gelen bireylerin zihinlerini temizlemelerine yardımcı oluyor, sırtlarında taşıdıkları taşları indirmek için onlara destek veriyoruz. İstediğimiz, düşündüğümüz, inandığımız, beklediğimiz her şeyi aslında bizler elde edebiliyoruz.
 
 
 
Yaşadığımız evrende bizler de dahil olmak üzere her şey aslında bir enerjiden ibaret. Öyle ki insanlar da bu evren içerisinde yer alan bir mikrokozmozu oluşturmakta. İnsanın bu denli muhteşem, eşsiz ve bir o kadar da karışık yapısını bugüne dek en iyi açıklayabilen bilim ise Kuantum Fiziği adını almakta. Maddenin katı olduğunu ve en küçük madde biriminin atom olduğunu savunan klasik fizik kurallarının aksine; 1900’lü yıllarda Max Plank’in ilk adımını attığı Kuantum Fiziği,  evrendeki her şeyin bir enerjiden oluştuğunu ve hatta klasik fizikte adı geçen katı maddenin dahi sıkıştırılmış bir enerji olduğunu kanıtlamakta. Bu anlayıştan yola çıkarak Kuantum, bilimin ve kişisel gelişimin her alanında adından söz ettirmekte. En yoğun enerji çeşidi olan düşünsel enerjinin temel alındığını Kuantum Koçluğu, bireylerin olmak veya sahip olmak istedikleri her şeyi potansiyeller denizi içerisinden uygun titreşimler ile ayırarak kendi yaşamlarına çekme sürecini konu alan bir koçluk yöntemi. Herkesçe bilinen kişisel gelişim modellerinin dışında ele alınan, birlik bilincinin ve varoluşun özündeki gerçekliğin farkındalık boyutunda kavranmasını sağlayan Kuantum Koçluğu; insanın, doğru enerji kullanımı ile birçok mucizeye imza atabileceğini, hayatını istekleri doğrultusunda yönlendirebileceğini ve evrendeki gerçek kişiliği ile tanışıp, gerçek amacını hatırlayabileceği bir sistem. Bu sistemin nasıl uygulanacağına dair pratiklerin, tekniklerin ve detaylı bilgilerin aktarıldığı Kuantum Koçluğu Eğitimi ise tüm katılımcıların benlik, alt bilinç, üst bilinç, enerji ve çekim yasası ile tanıştıkları bir sertifika programı.
 
 
 
Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika