Modern Çağ Şifa Yöntemlerinden Reiki

Farkındalığın artması ve hem bedensel hem de ruhsal şifa ve gelişime katkıda bulunması amacıyla uygulanan Reiki aslında tam anlamıyla bir yaşam tarzıdır. İlk olarak Dr. Mikao Usui tarafından kullanılan ve tüm dünyaya yayılan bu şifa ve ruhsal gelişme enerjisi, “Ruhsal Bilgelik Rehberliğinde Yaşam Gücü Enerjisi olarak da tanımlanmaktadır. Ruhsal bilgelik anlamına gelen Rei ve yaşam gücü anlamına gelen Ki sözcüklerinden türeyen Reiki, öğrenilmesi oldukça kolay bir iyileştirme metodudur. Bir Reiki Master’ı tarafından yapılacak inisiyasyonlar ile uygulanabilen bu enerji, bireysel zekaya veya ruhsal farkındalığa göre ayırmaksızın her yaştan insan tarafından kullanılabilir. Kişilerin yalnızca fiziksel bedenini iyileştirmekle kalmayan, aynı zamanda duygu ve düşüncelerin pozitif anlamda dönüşmesine de katkıda bulunan Reiki Enerjisi; zihnin ve ruhun güven duymasına, kişilerin kendilerini iyi hissetmelerine ve hayata daha olumlu bir pencereden bakmalarına da olanak sağlar. Bu basit, doğal ve güvenli ruhsal iyileşme ve gelişme yöntemini uygulamak için ise yalnızca inanmak, doğru eğitimi almak ve sabırlı olmak yeterlidir.

 

Vücudumuzda bulunan ve Çakra ismi verilen enerji çıkış noktalarının açılması ve sağlıklı çalışması adına kullanılabilen Reiki; yine Aura dediğimiz enerji alanımızın temizlenmesinde, bulunduğumuz ortamdaki olumsuz enerjilerin giderilmesinde veya gün içerisinde yaşadığımız mistik deneyimleri fark etmemiz adına algılarımızın açılmasında da işimize yarayacak oldukça etkili bir araçtır. Tıpkı bir radyo kanalı gibi Reiki enerjisine inisiye olmuş bir kişi de hayat boyu bu enerjinin frekansından yayın yapmaya ve doğal olarak kendisini, çevresini ve yaşadığı olayları daha bilinçli ve kontrollü bir şekilde sorgulamaya başlar. Herhangi bir negatif enerji alanına maruz kalınmadıkça asla tükenmeyen, azalmayan ya da deforme olmayan bu enerji, bedende veya zihinde depolanan ve kişiyi çoğunlukla bir toksin atık gibi zehirleyen düşünce ve yargı kalıplarından özgürleşmeye de olanak sağlar. Hiçbir alet, ilaç, iğne ya da cihaz kullanılmaksızın, yalnızca eller aracılığı ile aktarılabilen Reiki; acil durumlarda tam bir ilk yardım görevi gören, anksiyete ve panik durumlarında bireylerin sakinleşmesine destek veren ve bunlar esnasında kişiye asla zarar vermeyen evrensel bir enerjidir. Öyle ki şifa veren insanların çoğu, Reiki uygulamasına başladıktan sonra şifa için kullandıkları enerjinin, eskisine oranlar en az %50 arttığını da belirtmişlerdir.

 

Fiziksel bedende çakralar, meridyenler ve nadiler kanalıyla akan yaşam enerjisinin akışı kesildiği andan itibaren organ ve dokularda işlev bozukluğu meydana gelir. Duygu ve düşüncelere karşı da oldukça duyarlı olan yaşam enerjisi, her türlü olumsuz düşünceden de etkilenebilmektedir. O nedenledir ki Reiki enerjisi ile uğraşan herkesin ilk tavsiyesi “olumlu düşünce” üzerine olur. Etkilenmiş enerji alanına akarak, tüm alanı bir nevi şarj eden Reiki; enerji kanallarını temizler, düzeltir ve tüm bedene şifa verir. Böylece yaşam enerjisinin de daha sağlıklı ve doğal bir biçimde akmasına izin verir. Üç aşamada öğrenilen Reiki enerjisinin dördüncü inisiyasyonunda ise uygulayıcıya uzmanlık verilir. Reiki Master’ı olarak adlandırılan uzman, farklı kişileri inisiye etme hakkına da sahip olur.