Renklerin Dili

Sözel iletişim şekline alternatif olarak ele alınan Renklerin Dili, her ne kadar kültürel farklılıklar gösterse de renklerin birer iletişim aracı olarak kullanılması tezini tamamıyla kabul etmekte. Öyle ki her rengin anlamı ve kullanım alanı, başta insan psikolojisi olarak birçok konu üzerinde etki sahibi. Renklerin bu etkisi durağan olmamakla birlikte zamana, mekana, kişiye veya duruma göre de farklı değerlendirilebilir özellikler taşımakta. İnsanların iç dünyasını ifade etmek, duygu ve düşüncelerine tercüman olmak ve hatta onları kontrol etmek için kullanılan renkler, birçok sektörün de özellikle ikna, otorite, satış ve pazarlama alanında fark yaratmasına katkı sağlamakta. Yalnızca psikolojik olmamakla birlikte Renklerin Dili, bireyleri fizyolojik olarak da etkileyebilmekte ve hatta eğitsel süreçlerini de farklılaştırabilmekte. Bu açıdan bakıldığında, renklerin bir takım işlevsel fonksiyonlara sahip oldukları da kolaylıkla söylenebilmekte.

 

Oldukça eski zamanlardan beri insanlar üzerinde etkisi bilinen ve bununla ilgili çalışmalar yapılan renklerin; fiziksel sağlık, karakter yapısı, duygusal durum ve benzeri pek çok konuda olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurduğu gerçeği günümüzde de uzmanlarca ispatlanmış durumda. Renklerin tüm bu özelliklerinin bilinçli ve özenli kullanılması ise insanların hayatlarında daha pozitif duygu durumları, iş ve yaşam alanları oluşturmaları adına oldukça önem taşımakta. Bununla birlikle renklerin kontrollü kullanımı, iletişim sürecinde de insan davranışlarını belirleyen etmenler arasında. Basitçe örneklemek gerekirse; iş mülakatlarında başvuru yapan kişinin siyah veya mavi bir kıyafet giymeyi tercih etmesi, mülakatı gerçekleştiren kişinin ilk izlenimde güven duymasını sağlamakta.

 

Yalnızca iş yaşamında değil, özel hayatta da Renklerin Dili; kişilerarası iletişimi kolaylaştıran bir unsur. Öyle ki askerlerin, polislerin, kolluk kuvvetlerinin, doktorların, siyasetçilerin ve çocuklarla ilgili mesleklerde görevli kişilerin renk tercihleri; kişi ve hatta toplumları doğrudan etkilemekte. Eğlence, cesaret, ciddiyet, risk, korku, huzur, hüzün, mutluluk, gerginlik, dinginlik ise renklerin çağrıştırdığı duygu durumlarından yalnızca birkaçı. Renklerin her alanda, yerde ve zamanda doğru kullanılabilmesi ve kişisel bir iletişim aracı haline getirilmesi için tüm özelliklerinin, kullanım biçimlerinin ve sembolik anlamlarının da detaylı olarak bilinmesi gerekmekte. Bu anlayışla ortaya çıkan ve geliştirilen Renklerin Dili eğitimi de katılımcılarına, renkler ile iletişimin en temel ve en önemli noktalarını ayrıntılar ile sunmakta. Oldukça keyifli olan bu uzaktan eğitim programı; yalnızca bireysel değil, toplumsal açıdan da kişinin dış dünyayı ve insanları bambaşka bir bakış açısı ile yorumlamasına olanak sağlamakta.

 

Renklerin insan hayatına etkilerini öğrenmek ve renkleri bu anlamda doğru şekilde kullanmak isteyen herkesin katılabileceği bu eğitim; kişisel deneyimlerin, bilinçaltının, çocukluk anılarının, hayattaki tercihlerin, mesleki başarının ve çok daha fazlasının sembolizmine dayalı. Bu bakış açısıyla kendi başına bir bilim dalını oluşturan renkler konusunda kazanılacak uzmanlık ile farklı sektörlerde danışmanlık yapmak da mümkün. İster kişisel gelişim, ister reklam ya da pazarlama alanlarında olsun hayatımızın her alanında var olan renklerin kullanımı ile ilgili kazanılacak yeterlilik, sürekli kendini yenileyen çağdaş dünyada bireylerin yepyeni fırsatlar yakalamasına da zemin hazırlayacak nitelikte.


Günlük hayatta ya da iş yaşamında etkili iletişim kurabilme, başarımız için olmazsa olmazdır. Çünkü iyi bir iletişim iyi insan ilişkilerinin temelidir. Peki beden dili aslında ne ifade eder, neden önemlidir? Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili Eğitimi sayesinde, etkili iletişimin yanı sıra sözsüz iletişimde beden dilini öğreneceksiniz.

 

 

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika