Stratejik ve Analitik Düşünme Becerisi Nasıl Kazanılır?

Günlük hayatı daha kontrollü ve buna bağlı olarak da daha anlamlı yaşamak için kazanılabilecek pek çok beceriden söz etmek mümkün. Bunlardan en önemlileri ise başlı başına bir pazarlama alanı olan ve şu ana, ileriye dönük bir bakış açısı ile yaklaşmayı gerekli kılan Stratejik Düşünme ile kişilere, mevcut problemleri hızlı ve etkili bir şekilde çözme şansını veren Analitik Düşünme. Hem sosyal hem de iş hayatına oldukça katkı sağlayan bu beceriler; beraberinde uzun vadeli başarıları, daha planlı ve sürdürülebilir bir yaşamı ve yine bu paralelde kişilerin hedeflerine ulaşmaları sonucunda ortaya çıkacak eşsiz mutluluk duygusunu getirmekte. Kişisel vizyonların uzun vadeli devamlılığı için kilit noktada bulunan her iki beceri de çeşitli eğitim ve kişisel gelişim yöntemleri ile kazanılabilmekte. Her alanı rekabet üzerine kurulu günümüz sosyal toplumlarında doğru ve gerçekçi kararlar vermek, bu kararları uygulayabilmek, bu kararlar doğrultusunda hedef belirlemek, bu hedeflere ulaşmak ve elde edilen başarının devamlılığını sağlamak; stratejik ve analitik düşünme becerilerini en etkili biçimde uygulamak ile aslında oldukça kolay.

 

Stratejik düşünme yeteneğini geliştirmek adına atılacak ilk adım; konu ne olursa olsun kısa vadeli düşünmeyi bırakmak. Stratejik düşünmenin en temel öğesi olan bu durum, olayların pozitif ve negatif yönlerini daha net görmek adına da ardına kadar açık bir pencere sunmakta. Üzerinde yeteri kadar düşünmeden alınan kararların, geçmiş deneyimlerden çıkarılamayan derslerin ve plansız hareketlerin önüne geçmek ve duygu ya da durumları daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için tam zamanlı bir destek kiti olma özelliği taşıyan stratejik düşünme becerisi; tüm bu önemli değişim veya gelişim süreçlerini başlatmadan önce detaylı bir SWOT analizi yapma gerekliliğini de hatırlatmakta. Bu eşsiz beceriye sahip olmak adına gerçekleştirilmesi gereken diğer eylemler ise trendleri takip etmek ve iyi bir gözlemci olmak. Özellikle profesyonel yaşamdaki gelişmeleri, kariyer hedeflerine uygun hale getirerek hayata geçirmek; dünyanın hızlı değişimine ayak uydurabilmek açısından da önemli. Bu aşamada yapılacak akılcı çıkarımlar ise bireyleri başarıya ulaştıran etkili adımlar arasında. Yine bahsi geçen ve ilgili çevrede olup bitenleri anlamak için en kolay yol olan gözlem; stratejik düşünme becerisini geliştiren keyifli bir etkinlik. Kişisel yargılardan kurtulmaya ve daha objektif bir bakış açısına sahip olmaya da yardımcı olan gözlem, olayların akışını daha iyi kavramaya ve daha net kararlar almaya da olanak sağlamakta. Bu koordineli planlama aşamasını layıkıyla gerçekleştirebilmek için yapılması gereken benzer uygulamalar ise büyük resmi görürken soru sormak, kilit noktaları belirlemek, esnek olmak, yeni hipotezler belirlemek, insanlarla yapıcı tartışmalara girmek, daha çok dinlemek ve düşünceleri iyi ifade edebilmek için gereken tüm özeni göstermek. Kısa cümleler, kararlı bir tavır ve net sorular; stratejik düşünme becerisinin en temel prensipleri arasında olduğu nedenle kişiyi akılcı ve mantıklı cevaplara götürmek konusunda da vazgeçilmez bir nokta. Tüm bunların yanında huzurlu bir ortama sahip olmak da stratejik düşünmeyi gerçekleştirmek adına önemli. Kalabalık ve kaotik ortamlardan uzak durmak ve daha sakin bir alanda yaratıcılık gücünü açığa çıkarmak; bu becerinin kazanılmasını destekleyen maddeler arasında.

Analitik düşünme ise tümevarım olarak adlandırılan akıl yürütme biçimi ile desteklenen bir yönetme şekli. Karmaşık problemlerin daha basit ve anlaşılır olmasını sağlayan; bilgi toplamayı, problemi daha küçük sınırlar içerisinde bölerek incelemeyi, detaylı analizi ve sağlıklı karar verme sürecini temel alan bu beceri; bireylere düşünürken, konuşurken, tartışırken, yorumlarken, gözlemlerken, değerlendirme yaparken ve üretirken kullanabilecekleri analitik ipuçlarını da sunmakta. Tam anlamı ile içerisinde bulunulan sürecin detaylı analizinin yapılmasına yardımcı olan analitik düşünme becerisini gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler ise bilimsel araştırma süreçleriyle aynı paralelde yer almakta. Tıpkı stratejik düşünme becerisinde gerektiği gibi analitik düşünme becerisini kazanmak adına da soru sormak, iyi bir gözlemci olmak ve analiz yapabilmek önem taşımakta. Yine analitik düşünmenin en önemli adımlarını oluşturan sebep sonuç ilişkilerinin yorumlanma süreci de sosyal ve iş hayatında kişilere artılar kazandırmakta. İlgili uzmanlardan rehberlik veya tavsiyeler isteyerek, örnek uygulamalardan ilham alarak, stratejik oyunlarda belirli rollere sahip olarak ve benzer etkinliklere katılarak da geliştirilebilecek analitik düşünme becerisi; bireylere duyusal güç ve özgüven arttırımında da yol göstermekte. Çok kitap okumanın, zeka oyunları oynamanın ve bu süreçleri sorgulamanın da yine analitik düşünme becerisinin gelişimine katkı sağladığı bilinmekte. Ek olarak işlerin nasıl yürüdüğünün, sistemin nasıl çalıştığının ve zamanın nasıl aktığının akılcı biçimde yorumlanması yine bu becerinin kazanılmasında etkili olmakta.

 

Stratejik ve analitik düşünme becerilerinin kazanılması kişilere duygusal açıdan yorumlamaya zorlandıkları hayatlarını daha akılcı bir biçimde değerlendirme fırsatını sunmakta. Hayatın her aşamasında önemli olan ve her meslekten insanın hakim olması gereken bu beceriler, yukarıda bahsedilen aşamaların dışında alınacak profesyonel eğitimlerle de geliştirilebilmekte. Özellikle olayların akışında alternatiflerin fark edilmesi veya üretilmesi, varsa problemlerin hızla çözülmesi ve hedefe giden yoldaki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması için gerekli olan bu iki özgün model, doğru ve etkili planlar yaparak yaşam haritasını istenildiği şekilde oluşturmak adına her kesimden insana yardımcı olmakta.

 


İnsanların kendilerini tanımalarını, farkındalıklarını arttırmalarını ve bu sayede de yaşadıkları hayatı daha pozitif bir hale getirmelerini amaçlayan, disiplinler arası bir çalışma şekli ve bir uzmanlık alanı olan Yaşam Koçluğu; kişilere, kendi yaşamlarını dışarıdan bir göz ile görme ve değerlendirme fırsatını da sunmakta. Ülkemizde özellikle son 15 yılda iyice yaygınlaşan ve bireylerin psikolojik ve sosyolojik gelişimlerine ciddi anlamda katkı sağlayan Yaşam Koçluğu, 2012 yılında Koçluk Platformu Derneği ve Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği’nin Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yaptıkları başvurular sonucunda Ulusal Meslek Standardına uygun görülmüş. Bu sayede bugün artık bir meslek alanı olarak da kabul gören koçluk ile ilgili birçok başlık içeren, detaylandırılmış eğitimler de sunulmakta. Eğitmenlerin, rehber öğretmenlerin, psikologların, danışmanların, öğrencilerin, sağlık çalışanlarının, emniyet çalışanlarının ve hatta kendi hayatlarına yön vermek konusunda daha fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyan herkesin katılabileceği Yaşam Koçluğu Eğitimi; katılımcıların davranışsal becerilerinin gelişmesine ve farklı bakış açıları kazanmalarına da olanak sunmakta. İnsanların iç dünyasındaki güç ve enerjiyi dışarı çıkarmaları ile hayatlarını mükemmelleştirebilecekleri teorisini destekleyen Yaşam Koçluğu, kişinin kendisine ve hatta çevresine yapacağı en büyük iyiliklerden de biri.

 

Kurs sonunda sertifika seçenekleri nelerdir?

* Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

* Uluslararası ve Avrupa Onaylı Sertifika

* Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı Sertifika

* Tecrübe Kariyer Onaylı Sertifika